Kresby Richarda Konvičky
Kresby 1986-1999
folder Kresby 1986-1999
Kresby 2000-2005
folder Kresby 2000-2005
Z cyklu Věčná pomíjivost, 2009
folder Z cyklu Věčná pomíjivost, 2009
Z cyklu Černé kresby, 2010
folder Z cyklu Černé kresby, 2010